Z początkiem roku szkolnego Polski Związek Tenisa Stołowego we współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi rozpoczął II edycję Programu „Pingpongowe Marzenia z PSE”! W kolejnej już edycji programu obejmującej ponad 65 klubów sportowych z całej Polski od września br. przyłączamy także Szkoły Podstawowe! Razem z naszym Partnerem PSE podczas szkoleń w Zielonej Górze i Warszawie udało nam się przeszkolić ponad 20 nowych Trenerów, którzy będą prowadzić zajęcia w ramach programu „Pingpongowe Marzenia z PSE”. Szkolenia w Zielonej Górze i Warszawie przeprowadził Pan Jerzy Grycan będący koordynatorem ds. metodyki oraz monitoringu programów szkoleniowych PZTS, w tym programu „Pingpongowe Marzenia z PSE”. Szkolenia obejmowały zakresem szkolenie podstawowe „FUNdamenty 1”, po którym trenerzy będą prowadzić zajęcia w Szkołach Podstawowych z dziećmi poznającymi podstawy techniki i gry w tenisa Stołowego. Do końca 2019 roku w klubach sportowych i szkołach podstawowych przeprowadzonych zostanie ponad 7800 godzin treningów tenisa stołowego, w tym ponad 600 w szkołach podstawowych. W całej Polsce 90 przeszkolonych trenerów prowadzić będzie zajęcia dla ponad 1200 dzieci z klubów i szkół podstawowych. Bardzo cieszymy się z powodu dużego zainteresowania Programem „Pingpongowe Marzenia z PSE”, oraz dużą aktywnością trenerów i dzieci biorących udział w zajęciach. Wspólnie z naszym Partnerem Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi PSE liczymy na dalszy rozwój programu i pierwsze sukcesy zawodników biorących udział w szkoleniach!