Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego przedstawia harmonogram prac nad Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2016/2017. Do 11 kwietnia 2016 roku Wydział Rozgrywek przyjmuje poprawki do obowiązującego Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2015/2015 pod adres e-mail marek.przybylowicz@pzts.pl.

Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego przedstawia harmonogram prac nad Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2016/2017:

– do 11 kwietnia 2016 roku – przyjmowanie przez Wydział Rozgrywek PZTS poprawek do obowiązującego Regulaminu Rozgrywek na sezon 2016/2017,
– do 30 kwietnia 2016 roku – przyjęcie przez Zarząd PZTS projektu Regulaminu Rozgrywek na sezon 2016/2017,
– do 31 maja 2016 roku – konsultacje projektu Regulaminu Rozgrywek na sezon 2016/2017 z wojewódzkimi związkami tenisa stołowego,
– do 30 czerwca 2016 roku – przyjęcie przez Zarząd PZTS Regulaminu Rozgrywek na sezon 2016/2017.

Materiały do pobrania

1. Komunikat Wydziału Rozgrywek PZTS nr 40/2015/2016 w sprawie harmonogramu prac nad Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2016/2017