Organizator: Energa KTS Toruń

Termin i miejsce: 26-28.04.2024, hala sportowa „Olimpijczyk” (87-100 Toruń, ul. Słowackiego 114)

Kategorie, system rozegrania zawodów i program minutowy zawodów

Kategorie męskie:
19-39 lat (urodzeni w latach 1985-2005) – tylko amatorzy niezrzeszeni do 40 roku życia
40-55 lat (urodzeni w latach 1969-1984) – tylko amatorzy niezrzeszeni do 40 roku życia
56-65 lat (urodzeni w latach 1959-1968 – tylko amatorzy niezrzeszeni do 40 roku życia
66 lat i starsi (urodzeni w roku 1958 i wcześniej) – tylko amatorzy niezrzeszeni do 40 roku życia

Kategoria kobiet:
19+ lat (urodzone w roku 2005 i wcześniej)

Kategorie open
19-49 lat (urodzeni w roku 1975 i później)
50 lat i więcej (urodzeni w roku 1974 i wcześniej)

Szczegóły w komunikacie organizacyjnym i w dokumentach do pobrania:
Komunikat organizacyjny
Karta zgłoszeniowa
Oświadczenie