Polski Związek Tenisa Stołowego, Śląski Związek Tenisa Stołowego oraz KTS Gliwice zapraszają na Indywidualne Mistrzostwa Polski Weteranów w tenisie stołowym.

Zawody rozegrane zostaną w dniach 11-13 czerwca 2021 roku w Centrum Sportowo-Kulturalnym "Łabędź".

Termin zgłoszeń do zawodów upływa 8 czerwca 2021 o godz. 18:00.

Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (zawodnicy, sędziowie itp.) są zobowiązane do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów ankiety. Niezłożenie ankiety skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach.
Do pobrania: ankieta

Ogólne zasady bezpieczeństwa PZTS

Galeria zdjęć

Przejdź do galerii Grzegorza Falkowskiego

Rozgrywki

Kobiety 40-49 lat – gra pojedyncza
Kobiety 50-59 lat – gra pojedyncza
Kobiety 60-64 lat – gra pojedyncza
Kobiety 65-69 lat – gra pojedyncza
Kobiety 70-74 lat – gra pojedyncza
Mężczyźni 40-49 lat – gra pojedyncza
Mężczyźni 50-59 lat – gra pojedyncza
Mężczyźni 60-64 lat – gra pojedyncza
Mężczyźni 65-69 lat – gra pojedyncza
Mężczyźni 70-74 lat – gra pojedyncza
Mężczyźni 75-79 lat – gra pojedyncza
Mężczyźni od 80 lat – gra pojedyncza
Kobiety 40-49 lat – gra podwójna
Kobiety 50-59 lat – gra podwójna
Kobiety 60-74 lat – gra podwójna
Mężczyźni 40-49 lat – gra podwójna
Mężczyźni 50-59 lat – gra podwójna
Mężczyźni 60-64 lat – gra podwójna
Mężczyźni 65-69 lat – gra podwójna
Mężczyźni 70-74 lat – gra podwójna
Mężczyźni 75-79 lat – gra podwójna
Mężczyźni od 80 lat – gra podwójna
Gra podwójna mieszana

Informacje o turnieju

Harmonogram gier na niedzielę
Harmonogram gier na sobotę
Harmonogram gier na piątek
Lista startowa
Komunikat organizacyjny

Sędzia główny: Stefan KOSTUR
Zastępca sędziego głównego: Robert OLENCKI
Obsługa komputerowa: Karolina OSIŃSKA
Obsługa komputerowa: Maciej MILIŃSKI

Pozostałe informacje

Ranking weteranów po 5. GPP w sezonie 2020/20201
Zestawienie nadanych licencji
Lista certyfikowanych okładzin ITTF (na okres 01.04-30.06.2021)

Bezpieczeństwo związane ze stanem epidemii

W trosce o bezpieczeństwo uczestników zawodów, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego wprowadził dodatkowe obostrzenia na zawodach sportowych:
1. Zawody odbywać się będą w systemie blokowym.
2. Osoby kończące rozgrywki w danym bloku zobowiązane są bezzwłocznie opuścić miejsce rozgrywania zawodów.
3. Organizator w sposób restrykcyjny prowadzić będzie kontrolę osób wchodzących na teren zawodów. Do obecności w miejscu rozgrywek uprawnieni są wyłącznie zawodnicy biorący udział w rozgrywkach oraz obsługa wydarzenia.
4. Organizator kontrolować będzie przestrzeganie zasad higieny nałożonych przez władze państwowe, w tym szczególnie obowiązek noszenia maseczek ochronnych (z wyłączeniem czasu gry) oraz zachowywanie dystansu społecznego. Osoby nieprzestrzegające wyżej wspomnianych zasad będą usuwane z miejsca rozgrywek, co skutkować będzie jednoczesną dyskwalifikacją dla uczestników zawodów.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie osoby wchodzące na teren zawodów poddane będą kontroli temperatury ciała.