Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start" oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszają na 1. Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w tenisie stołowym.

Zawody rozegrane zostaną w dniach 2-3 października 2021 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 20.

Termin zgłoszeń do zawodów upływa 27 września 2021 o godz. 12:00.

Ogólne zasady bezpieczeństwa PZTS

UWAGA: Zgodnie z punktem 6.17.2. Regulaminu rozgrywek PZTS rezygnacja z gry w dalszej części turnieju będzie skutkować nieklasyfikowaniem i brakiem naliczenia punktów do rankingu.

Rozgrywki

Kobiety – klasa 4-5
Kobiety – klasa 6
Kobiety – klasa 7-10
Mężczyźni – klasa 1-3
Mężczyźni – klasa 4-5
Mężczyźni – klasa 6
Mężczyźni – klasa 7
Mężczyźni – klasa 8
Mężczyźni – klasa 9
Mężczyźni – klasa 10
Mężczyźni – klasa 11 (z udziałem kobiet)

Informacje o turnieju

Harmonogram gier na niedzielę
Harmonogram gier na sobotę
Program klasyfikacji
Lista startowa
Komunikat organizacyjny
Druk zgłoszenia
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Sędzia główny: Maciej MILIŃSKI
Zastępca sędziego głównego: Robert OLENCKI
Obsługa komputerowa: Tomasz ADERJAHN
Klasyfikator: Maciej KUZIAK

Pozostałe informacje

Ranking po IMPN (kroczący)
Zestawienie nadanych licencji okresowych
Lista certyfikowanych okładzin ITTF (na okres 01.07-30.09.2021)

Turniej dofinansowany ze środków Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychBezpieczeństwo związane ze stanem epidemii

W trosce o bezpieczeństwo uczestników zawodów, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego wprowadził dodatkowe obostrzenia na zawodach sportowych:
1. Osoby kończące rozgrywki w danym bloku zobowiązane są bezzwłocznie opuścić miejsce rozgrywania zawodów.
2. Organizator w sposób restrykcyjny prowadzić będzie kontrolę osób wchodzących na teren zawodów. Do obecności w miejscu rozgrywek uprawnieni są wyłącznie zawodnicy biorący udział w rozgrywkach, trenerzy zawodników (z ważną licencją PZTS) oraz obsługa wydarzenia.
3. Organizator kontrolować będzie przestrzeganie zasad higieny nałożonych przez władze państwowe, w tym szczególnie obowiązek noszenia maseczek ochronnych (z wyłączeniem czasu gry) oraz zachowywanie dystansu społecznego. Osoby nieprzestrzegające wyżej wspomnianych zasad będą usuwane z miejsca rozgrywek, co skutkować będzie jednoczesną dyskwalifikacją dla uczestników zawodów.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie osoby wchodzące na teren zawodów poddane będą kontroli temperatury ciała.

Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (zawodnicy, trenerzy, sędziowie itp.) są zobowiązane do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów ankiety. Niezłożenie ankiety skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach.
Do pobrania: ankieta