Kołodziej Andrzej Sędzia klasy państwowej

Ryki (woj. lubelskie)