Kordyś Jakub Sędzia klasy państwowej

Krosno (woj. podkarpackie)