Grządziel Andrzej Sędzia klasy państwowej

Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)