Zarząd PZTS w uchwale numer 337/Z/2024 podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w rozgrywkach seniorskich od sezonu 2024/2025.

1. Zmniejszenie ilości turniejów KWGPPS oraz GPPS z trzech do dwóch w sezonie.
2. Zmiana zasad kwalifikacji do GPPS:
• 10 zawodników z limitu;
• 22 zawodników z kwalifikacji wojewódzkich, ilość zakwalifikowanych z każdego województwa na podstawie miejsca w rankingu województw we współzawodnictwie PZTS za poprzedni sezon, kryterium oddzielnie dla kobiet i mężczyzn:
a) województwa z miejsc 1-6 – po 2 zawodników,
b) województwa z miejsc 7-16 – po 1 zawodniku;
• 8 zawodników z kwalifikacji dodatkowych.
3. Naliczenie punktów do rankingu za osiągnięty wynik w kwalifikacjach dodatkowych jako dalsze miejsca w GPPS:
• przegrani w ostatniej rundzie kwalifikacji KO – miejsca 41-48;
• przegrani w przedostatniej rundzie kwalifikacji KO – miejsca 49-64.
4. Wyłącznie finansowe nagrody w GPPS.
5. Zmiana zasad kwalifikacji do IMP:
• zawodnicy z rankingu światowego z pozycji 1-150;
• 2 zawodników z puli trenera Kadry Narodowej;
• 16 zawodników z limitu pomniejszone o ilość osób zakwalifikowanych z rankingu światowego;
• 30 zawodników z kwalifikacji wojewódzkich, ilość zakwalifikowanych z każdego województwa na podstawie miejsca w rankingu województw we współzawodnictwie PZTS za poprzedni sezon, kryterium oddzielnie dla kobiet i mężczyzn:
a) województwa z miejsc 1-4 – po 3 zawodników,
b) województwa z miejsc 5-10 – po 2 zawodników,
województwa z miejsc 11-16 – po 1 zawodniku.
6. Obowiązuje ranking kroczący, liczą się 2 najlepsze wyniki z ostatnich 3 turniejów.