Podczas pracy nad zmianą systemu rozgrywania turniejów Grand Prix Polski w kategoriach wiekowych junior, kadet, młodzik, żak przyjęliśmy następujące założenia.
1. Udział w GPP wiąże się z dużymi kosztami ponoszonymi przez uczestników – czas, energia, pieniądze.
2. Na podstawie rozegranych gier w turnieju Grand Prix Polski trenerzy uzyskują diagnozę aktualnego poziomu sportowego uczestnika.
3. Korzystny system rozgrywek to taki, który daje najwyższy efekt w relacji koszty/korzyści.
4. Zawody GPP powinny stworzyć warunki trenerom do zbadania poziomu gry zawodniczki i zawodnika.
5. Gry pomiędzy dwoma uczestnikami o dużej różnicy poziomów mają niską wartość diagnostyczną. Różnica w poziomie gry uczestników sklasyfikowanych na miejscach 1-16, a tych na pozycjach 49-64 jest bardzo duża. Zdecydowana większość gier grupowych pomiędzy zawodniczką lub zawodnikiem z nr 1, a nr 4 kończyła się wynikiem 3:0 dla tych wyżej rozstawionych.
6. Zawodnicy i zawodniczki najszybciej rozwijają swoje umiejętności taktyczne grając pojedynki z przeciwnikami o zbliżonym poziomie.
7. Grając z przeciwnikami o zbliżonym poziomie zawodnicy i zawodniczki mają najkorzystniejsze warunki do wzmacniania odporności psychicznej.

Zmieniając system rozgrywania Grand Prix Polski kierowaliśmy się potrzebą realizacji następujących celów:
1. Zdiagnozowanie aktualnego stanu umiejętności zawodniczek i zawodników przez ich trenerów. Diagnoza obejmuje:
a) poziom jakości umiejętności technicznych:
• pewności gry,
• rotacji (np. serwów, przebić, topspinów, podcięć),
• szybkości (np. serwów, ataku, kontrataku, bloku, przebić),
• siły (np. ataku, kontrataku),
• umiejętności zmiany miejsca upadku piłki (np. serwów, odbioru serwu, ataku, bloku);
b) poziom umiejętności taktycznych:
• poziomu pewności kombinacji uderzeń np. serw i atak, odbiór serwu kontratak, atak i kontratak, blok i kontratak,
• umiejętności zmiany miejsca upadku piłki (np. serwów, odbioru serwu, ataku, bloku, kontrataku),
• umiejętności zmiany rytmu gry (np. w ataku, bloku),
• umiejętności nieczytelności gry;
c) poziom odporności psychicznej:
• poziom motywacji,
• zdolność do koncentracji uwagi,
• kontrola negatywnych emocji,
• postawa wobec sytuacji trudnych.
2. Rozegrać jak największą liczbę gier z przeciwnikami o zbliżonym poziomie sportowym:
• sprzyja rozwojowi umiejętności taktycznych,
• sprzyja wzmacnianiu odporności psychicznej,
• stwarza warunki do częstego rozwiązywania sytuacji trudnych w grze.
3. Zachować możliwość awansu z turnieju eliminacyjnego (piątkowego) do głównego.
4. Stworzyć możliwość wygrania turnieju zawodniczce i zawodnikowi z grupy „B”.
5. Stworzyć mechanizm awansu zawodniczek i zawodników z grupy „B” do grupy „A” oraz spadku z grupy „A” do „B”.
6. Zachować rozgrywanie turnieju głównego systemem pucharowym, ponieważ w ten sposób rozgrywane są zawody rangi mistrzowskiej krajowej i międzynarodowej.

Jako Rada Trenerów uważamy, że zmodyfikowany system rozgrywania turniejów Grand Prix Polski daje większą szansę na realizację sformułowanych powyżej celów. Liczymy na to, że wprowadzone zmiany przyczynią się do podniesienia poziomu gry naszych zawodniczek i zawodników oraz pomogą wyłonić silną reprezentację na MEJiK oraz turnieje WTT.

Zapraszamy wszystkie trenerki oraz trenerów do zgłaszania uwag na adres e-mail rada.trenerow@pzts.pl.