Prosimy uprawione kluby sportowe, zainteresowane uzyskaniem punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego w ramach przysługującego podziału punktów ze względu na zamiany przez zawodników barw klubowych, o przesyłanie do Wydziału Rozgrywek PZTS wniosków w formie e-mail (bez załączników, w treści wiadomości) na adres wr@pzts.pl do dnia 30 czerwca 2024. We wniosku należy podać numer licencji okresowej zawodnika z sezonu 2023/2024. Podział punktów przysługuje przez dwa sezony od momentu zmiany przynależności klubowej.

Rankingi Systemu Sportu Młodzieżowego na stronie Instytutu Sportu, na podstawie cząstkowych wyników z rozegranych już zawodów:
klasyfikacja klubowa,
klasyfikacja wojewódzka.

W MMM punktowane są dwie konkurencje, w MPK i MPJ punktowane są cztery konkurencje, natomiast w MMP punktowane są trzy konkurencje. W kategorii wiekowej młodzików i kadetów zalicza się dwa, a juniora i młodzieżowca trzy najlepsze wyniki dla każdej zawodniczki i każdego zawodnika. Do klasyfikacji wojewódzkiej nie wliczają się wyniki zawodników niestowarzyszonych.