Sędziowie liczący:

1. Tomasz ADERJAHN
2. Paweł BALCERZAK
3. Elżbieta CICHOŃ
4. Krystian CICHOŃ
5. Karolina DUKOWSKA
6. Michał FARAN
7. Małgorzata FIDALA
8. Zbigniew GLINIANY
9. Marta GROMEK
10. Andrzej JESIOŁOWSKI
11. Klaudiusz MAŁY-WIECZOREK
12. Paweł MAZUREK
13. Robert OLENCKI
14. Piotr PIELACIŃSKI
15. Marek PLEWA
16. Michał RADCZYC
17. Tomasz RUSZKIEWICZ
18. Mirosław SEIDEL
19. Andrzej SZCZEGIELNIAK
20. Bogusław SZWOCHERT
21. Roman KACZMAREK
22. Milena UCHMANOWICZ
23. Grażyna WIŚNIOWSKA
24. Robert WOŹNIAK
25. Rafał ZLEZARCZYK
26. Przemysław ŻAK

*W przypadku niemożności stawiennictwa się, bardzo proszę o jak najszybszą odpowiedź na adres e-mail wydzial.sedziowski@pzts.pl
** Zwrot kosztów dojazdu będzie rozliczany na podstawie
A) przedstawionych biletów za przejazd II klasą Intercity/TLK
lub
B) Ewidencji Przebiegu Pojazdu (w przypadku przejazdu trzech lub więcej sędziów w jednym samochodzie), po uprzedniej informacji do Kolegium Sędziów.
*** Stawiennictwo w dniu 21.05.2024 w godzinach popołudniowych. Odprawa sędziowska (obowiązkowa dla wszystkich sędziów) odbędzie się o godz. 21:00 (sala konferencyjna na Sali w COS Cetniewo).
**** Ze względów na harmonogram turnieju sędziowie będą kończyć sędziowanie od godz. 15:00 – 16:00 w sobotę 25.05.2024r.
***** Ekwiwalent sędziowski za dzień pracy: Gold/Blue Badge – 65USD, White Badge – 60USD, Sędzia Państwowy/Zawiązkowy/Okręgowy – 45USD. Stawki są podane brutto w i będą przeliczone na PLN.
******Zakwaterowanie i wyżywienie PZTS zapewnia od kolacji 21.05.2024 do obiadu 25.05.2024. (zakwaterowanie od 21.05 do 25.05)

Podczas zawodów będą prowadzone obserwacje sędziowskie.