Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego zaprasza do udziału w konkursie na organizację zawodów sportowych PZTS dla osób niepełnosprawnych w roku kalendarzowym 2024.

Wypełnione karty organizacji zawodów należy przesłać do dnia 29 lutego 2024 roku (włącznie) na adres e-mail wr@pzts.pl z kopią do jakub.otys@pzts.pl.

Prosimy o składnie ofert na następujące zawody:
sezon 2023/2024
• Drużynowe Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych
sezon 2024/2025
• 1. Grand Prix Polski Niepełnosprawnych
• 2. Grand Prix Polski Niepełnosprawnych
• 3. Grand Prix Polski Niepełnosprawnych

przejdź do: kalendarz rozgrywek

W przypadku składania takiej samy oferty na kilka zawodów, wystarczy przesłać jedną kartę, podając tylko nazwy i terminy tych zawodów w karcie.

do pobrania: karta organizacji zawodów

Turnieje organizowane dla osób niepełnosprawnych są nietypowe, ponieważ w uproszczony sposób można uzyskać dofinansowanie na pokrycie części kosztów organizacyjnych. Polski Związek Tenisa Stołowego co roku zabiega w Ministerstwie Sportu i Turystyki o uzyskania dofinansowania na organizację wyżej wymienionych turniejów, w celu pokrycia wszystkich kosztów związanych z organizacją turniejów (tj. zakup pucharów, produkcja banerów, koszty obsługi sędziowskiej, obsługi technicznej, obsługi medycznej, transportu, jak również wyżywienia i zakwaterowania dla wszystkich uczestników). W związku z powyższym udział w turniejach jest bez opłaty startowej. Zależy nam na współpracy z organizatorami, którzy sami również zabiegają o dofinansowanie np. w Urzędzie Miasta, Urzędzie Marszałkowskim, z Funduszy Europejskich czy PFRON. Oferty w których organizator przewiduje pokrycie części kosztów ze środków własnych będą lepiej oceniane.

Pragniemy zwrócić uwagę, że na potrzeby zorganizowania turnieju dla osób niepełnosprawnych na pewno będzie trzeba zapewnić miejsca hotelowe z pokojami przystosowanymi dla osób poruszających się na wózkach (około 25-30 osób). Hala sportowa musi być pozbawiona barier architektonicznych, aby osoba na wózku mogła samodzielnie poruszać się po obiekcie sportowym. Powinni być wolontariusze (minimum 4 osoby) do podawania piłek zawodnikom grającym na wózkach.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać od koordynatora Jakuba Otyś – telefon 664 12 12 58, adres e-mail jakub.otys@pzts.pl.