W związku z ukazaniem się komunikatu ITTF dotyczącego egzaminu na sędziego międzynarodowego, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego zapraszają chętnych sędziów do wzięcia w nim udziału.

Do egzaminu może przystąpić sędzia, który:

  1. Posiada minimum klasę Sędziego Związkowego,
  2. Posiada nieprzerwanie, przez minimum trzy (3) lata, aktualną licencję sędziowską wydaną przez WR PZTS,
  3. Podczas egzaminu na licencję PZTS uzyskał minimum 85% poprawnych odpowiedzi,
  4. Posługuje się biegle językiem angielskim

Do egzaminu nie mogą przystąpić sędziowie, którzy przystąpili do egzaminu w 2020 i 2022 roku.

Informacje dotyczące egzaminu:
– Egzamin odbędzie się za pomocą platformy internetowej (do egzaminu niezbędny jest własny laptop),
– Egzamin obędzie się 13.10.2024 r. w Warszawie (biuro PZTS, ul. Puławska 300),
– Egzamin będzie przeprowadzony w języku angielskim,

Opłatę egzaminacyjną w wysokości 250 zł należy wpłacić przelewem na konto Polskiego Związku Tenisa Stołowego (30 1240 6175 1111 0000 4580 0140). W tytule przelewu należy zamieścić imię i nazwisko kandydata z dopiskiem „egzamin na sędziego międzynarodowego”. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wniesienie opłaty i przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail wydzial.sedziowski@pzts.pl do 1 sierpnia 2024 r.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail wydzial.sedziowski@pzts.pl do 24 maja 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy

Marcin Fidala
Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Tenisa Stołowego