Walne Wyborcze Zebranie Delegatów (Trenerów) Polskiego Związku Tenisa Stołowego wybrało Członków Rady Trenerów oraz jej Przewodniczącego. Spotkanie odbyło się 4 stycznia 2022 roku w Warszawie.

Przewodniczącym Rady Trenerów wybrany został Tomasz Redzimski.

Na Członków Rady Trenerów wybrani zostali:

Lucjan Błaszyczk
Ziemowit Bańkosz
Grzegorz Adamiak
Tomasz Sposób
Tomasz Lewandowski
Karol Skolimowski

Przywrócona do życia Rada Trenerów jest statutowym ciałem doradczym Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Rada reprezentuje trenerów tenisa stołowego prowadzących szkolenie w Polsce.

Celami działania Rady są:

 1. rozwijanie wśród trenerów i instruktorów wiedzy merytorycznej, umiejętności oraz najwyższych standardów etycznych;
 2. integrowanie środowiska trenerów tenisa stołowego dla realizacji wspólnych celów i zadań;
 3. udział w budowaniu i optymalizowaniu systemu szkolenia w Polsce;
 4. współpraca z Zarządem PZTS we wszelkich sprawach związanych ze szkoleniem.

Zadaniami Rady są:

 1. reprezentowanie trenerów we wszystkich sprawach związanych z systemem szkolenia w naszym kraju, jego realizacją, optymalizacją i zwiększaniem efektywności; m.in. poprzez uczestnictwo przedstawiciela Rady w posiedzeniach Zarządu PZTS;
 2. opiniowanie i współtworzenie:
  – regulaminu rozgrywek;
  – kalendarza rozgrywek;
  – powołań na trenerów kadr narodowych;
  – sprawozdań trenerów Kadr Narodowych z realizacji szkolenia centralnego;
  – planów organizacyjno-szkoleniowych złożonych przez trenerów Kadr Narodowych;
  – programów szkolenia trenerów/ instruktorów;
  – systemu licencji trenerskich i instruktorskich;
  – programów szkolenia oraz ich realizacji przez Centralne i Regionalne Ośrodki Szkolenia Młodzieży;
  – systemu wyróżniania i nagan trenerów;
  – innych spraw zleconych przez Zarząd PZTS.
 3. współpraca z Zarządem PZTS i Wydziałem Szkolenia PZTS;