Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego przedstawia wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w sezonie 2013/2014. Na podstawie punktu 16.5 Regulaminu Rozgrywek PZTS na sezon 2014/2015 dokonano podziału punktów zgodnie z przesłanymi przez kluby sportowe wnioskami (do 15.10.2014 roku). Polski Związek Tenisa Stołowego do dnia 31 października 2014 roku prześle do Komisji Sportu Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego, zbiorcze zestawienie propozycji o podziale punktów zdobytych przez zawodników w Systemie Sportu Młodzieżowego – współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży MSiT

1. Zestawienie zawodniczek i zawodników
2. Klasyfikacja województw
3. Klasyfikacja klubowa