1. Organizator: Szkolny Klub Tenisa Stołowego „Dwójka” Kraśnik.

2. Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski.

3. Patronat medialny: Telewizja Polska, Polskie Radio Lublin.

4. Partner strategiczny: Ministerstwo Sportu.

5. Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Miasto Kraśnik, Powiat
Kraśnicki, Polski Związek Tenisa Stołowego.

6. Termin i miejsce: 19-20 grudnia 2020 roku (sobota – niedziela), hala sportowa Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kraśniku, ul. Urzędowska 10.

7. Cel:
– promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, krzewienie idei fair play,
odkrywanie utalentowanych tenisistów stołowych.

8. Uczestnictwo:
W zawodach nie obowiązują licencje sportowe. Turniej zostanie przeprowadzony
w następujących kategoriach wiekowych:
– kadet – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2006-2007,
– młodzik – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2008-2009,
– żak – dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2010 i młodsi.
Wszyscy startujący muszą posiadać zgodę lekarza na udział w zawodach. Odpowiedzialność
za posiadanie zgody lekarza spoczywa na rodzicu/opiekunie.

9. Zgłoszenia:
Zgłoszenia wyłącznie za pomocą elektronicznej karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2020 r. do godz. 21:00 na adres:
artek.domanski@wp.pl Ze względów organizacyjnych, osiągnięcie maksymalnego limitu 150 uczestników przed dniem 16 grudnia 2020 r. będzie skutkowało wcześniejszym zamknięciem list startowych. Warunkiem udziału w Turnieju jest przekazanie obsłudze zawodów, wypełnionego Oświadczenia o stanie zdrowia zawodnika niepełnoletniego. Druk
Oświadczenia załączony jest do niniejszego Regulaminu

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

ANKIETA Sanitarna