1. Organizator:
– Szkolny Klub Tenisa Stołowego „Dwójka” Kraśnik

2. Patronat honorowy:
– Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski
– Burmistrz Miasta Kraśnik Pan Wojciech Wilk

3. Patronat medialny:
– TVP 3 Lublin
– Polskie Radio Lublin

4. Partner strategiczny:
– Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

5. Gospodarz Wydarzenia:
– Miasto Kraśnik

6. Cel imprezy:
– zwiększenie aktywności fizycznej polskich rodzin
– tworzenie warunków całym rodzinom do aktywnego spędzania czasu wolnego

7. Kategorie wiekowe:
– I kategoria: dzieci do lat 12 +rodzic/babcia/dziadek
– II kategoria: młodzież od 13-17 lat + rodzic/babcia/dziadek
– III kategoria – open

8. Termin i miejsce:
– 12.06.2021 r. hala sportowa SP nr 2 w Kraśniku, ul. Urzędowska 10

9. Zasady uczestnictwa:
– uczestnicy zostaną dopuszczeni do turnieju po dokonaniu zgłoszenia za pośrednictwem
poczty elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2021 do godz. 21.00
na adres: artek.domanski@wp.pl

Ze względów organizacyjnych, osiągnięcie maksymalnego limitu 120 uczestników przed dniem 9 czerwca będzie skutkowało wcześniejszym zamknięciem list startowych. Zgłoszenie powinno zawierać imiona i nazwiska, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, województwo, kategorię.

 

Komunikat organizacyjny