1. Organizatorzy:
– Polski Związek Tenisa Stołowego
– Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk

2. Cel:
– Popularyzacja tenisa stołowego;
– Promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;

3. Termin i miejsce rozgrywek:
11.12.2022
Obiekty AWFiS Gdańsk, Sala tenisa stołowego, wjazd od ulicy Nadwodnej
ul. Czyżewskiego 30a, Gdańsk

4. Patronat honorowy:
– Prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego

5. System rozgrywek
System rozgrywek grupowo-pucharowy, dostosowany do liczby uczestników w
w poszczególnych kategoriach. Rozstawienie losowe, bez rankingu.

6. Uczestnictwo
W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni zrzeszeni i niezrzeszeni, dzieci i młodzież które
nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

7. Zgłoszenia:
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: tenis_stolowy@azsawfis.pl
Termin zgłoszeń mija 10 grudnia 2022 o godzinie 18.00

8. Program zawodów:
10:00 – oficjalne otwarcie „V Młodzieżowego Turnieju Tenisa Stołowego”

10:00 – 13:00 – turniej tenisa stołowego w kategorii skrzatów i skrzatek (dziewczęta i
chłopcy urodzeni w 2014 roku i młodsi), żaków w i żaczek (dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2012-2013 roku)

13:00 – 16:00 – turniej tenisa stołowego w kategorii młodzików w i
młodziczek(dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2010-2011 roku)

9. Nagrody, upominki:
Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 1, 2, 3 miejsce dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom. Dekoracje po zakończeniu gier w
danej kategorii wiekowej.

10. Dyrektor zawodów:
Bartosz Gajek – Tel. 662-444-272
tenis_stolowy@azsawfis.pl

Komunikat organizacyjny