1. Organizatorzy:
– Polski Związek Tenisa Stołowego
– Kujawsko-pomorski Związek Tenisa Stołowego
– Klub Sportowy LOTTO Polski Cukier GWIAZDA Bydgoszcz

2. Cel:
– Popularyzacja tenisa stołowego;
– Promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;

3. Termin i miejsce rozgrywek:
30.12.2022r.
Hala Sportowa Gwiazdy Bydgoszcz, 85-350 Bydgoszcz, ul. Józefa
Bronikowskiego 45

4. Patronat honorowy:
– Prezes Polskiego Związku Tenisa
Stołowego

5. System rozgrywek
System rozgrywek grupowo-pucharowy, dostosowany do liczby uczestników
w poszczególnych kategoriach. Rozstawienie losowe, bez rankingu.

6. Uczestnictwo
W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni zrzeszeni i niezrzeszeni, dzieci i młodzież,
którzy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

7. Zgłoszenia:
Zgłoszenia w dniu zawodów na godzinę przed rozpoczęciem turnieju w danej kategorii.

8. Program zawodów:

9:00-9:45 – Zapisy do turnieju (Kategoria Skrzat i Żak)
10:00 – oficjalne otwarcie „V Młodzieżowego Turnieju Tenisa Stołowego”
11:30-12:15 – Zapisy na Turniej Młodzików
10:00 – 13:00 – turniej tenisa stołowego w kategorii skrzatów i skrzatek (dziewczęta i
chłopcy urodzeni w 2014 roku i młodsi), żaków i żaczek (dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2012-2013 roku)
12:30 – 16:00 – turniej tenisa stołowego w kategorii młodzików i
młodziczek(dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2010-2011 roku)

9. Nagrody, upominki:
Zawodniczki i zawodnicy, którzy zajęli 1, 2, 3 miejsce dyplomy , puchary, nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom, słodki upominek. Dekoracje po zakończeniu gier w danej kategorii wiekowej.

10. Dyrektor zawodów:
Mateusz Ufnal – Tel. 790 775 130

Komunikat organizacyjny