1. Cele Turnieju:
  • promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
  • popularyzacja tenisa stołowego
  • stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu w okresie świątecznym
  • wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych2. Organizatorzy:
  • Polski Związek Tenisa Stołowego, Ministerstwo Sportu, KS Gwiazda Bydgoszcz,
  UKS Top Solec Kujawski.

3. Termin i miejsce:
termin: 27 grudnia 2020 r. (niedziela), od godz. 10.00
• miejsce: hala sportowo – widowiskowa OSiR w Solcu Kujawskim, ul. gen. Stefana Roweckiego „Grota” 3

4. Uczestnictwo:
Turniej zostanie przeprowadzony w ośmiu kategoriach:
* żaczek (roczniki 2010 i młodsze), żaków (roczniki 2010 i młodsi),
* młodziczek (roczniki 2008 – 2009), młodzików (roczniki 2008 – 2009),
* kadetek (roczniki 2006 – 2007), kadetów (roczniki 2006 – 2007),
* juniorek (roczniki 2003 – 2005), juniorów (roczniki 2003 – 2005).

Systemy rozgrywek dostosowane będą do ilości zgłoszonych uczestników w danych kategoriach. W Turnieju mogą brać udział zawodnicy z licencjami jak i bez licencji PZTS.

Warunkiem udziału w Turnieju jest oddanie w Biurze Zawodów do godz. 9.30, wypełnionego Oświadczenia o stanie zdrowia zawodnika niepełnoletniego. Druk Oświadczenia załączony jest do niniejszego Regulaminu, należy go wydrukować, wypełnić i oddać przed zawodami.

Uwaga! Limit uczestników zostaje ustalony na 120 osób. Kolejne ewentualnie zapisane osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej. Jeśli ktoś z zapisanych uczestników będzie wiedział że jednak nie weźmie udziału w turnieju, prosimy o wcześniejszy kontakt celem poinformowania osób z listy rezerwowej.

 1. Program turnieju:

* 9.00 – 10.00 – potwierdzenie udziału, rozgrzewka

* 10.00 – otwarcie zawodów

* 10.15 – ok. 15.30 – gry Świątecznego Turnieju Tenisa Stołowego
* w międzyczasie w godz. 12.30 – 14.30 – obiad
* po zakończeniu gier odbędą się dekoracje w poszczególnych kategoriach

 1. Nagrody:
  Zawodniczki i zawodnicy z miejsc I – III w każdej kategorii otrzymają puchary, medale oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymają pamiątkowe medale, dyplomy oraz upominki niespodzianki.

Każdy uczestnik otrzyma także bon na ciepły posiłek (obiad na wynos) w Restauracji „Pasibrzuszek” mieszczącej się na miejscu w hali OSiR. Uwaga! Godziny wydawania
posiłków podczas Turnieju: 12.30 – 14.30.

 1. Zgłoszenia:
  Ze względów organizacyjnych prosimy Kluby o ostateczne zgłoszenia udziału
  do środy 23.12.2020 r. do godz. 23:59 w formie elektronicznej na adres e-mail: ukstopsolec@wp.pl.

Zbiorcze zgłoszenia Kluby powinny przesyłać w na formularzu Karty zgłoszeniowej załączonym do niniejszego Regulaminu. Podczas Turnieju obowiązuje limit jednego opiekuna na czterech zawodników. Prosimy o jego przestrzeganie z powodów sanitarnych!

Komunikat organizacyjny Regulamin ŚTTS

Karta zgłoszeniowa

Oświadczenie uczestnika ŚTTS