19 grudnia 2020 roku w hali sportowej NOSiR, ul. Młodzieżowa 1 Nowy Dwór Mazowiecki, odbędzie się Świąteczny Rodzinny Festiwal Tenisa Stołowego.

Impreza dedykowana jest wszystkim rodzinom zainteresowanym tenisem stołowym, zarówno tym, które aktywnie uprawiają tę dyscyplinę sportu, jak również tym, które zaczynają swoją przygodę z dyscypliną.

TURNIEJ

Rywalizacja odbywać się będzie w dwóch kategoriach deblowych dziecko+opiekun, w zależności od wieku dziecka raz w jednej kategorii singlowej OPEN (wyłącznie dla osób pełnoletnich):

– skrzat/żak + opiekun (kategoria Rodzinna Dzieci);
– młodzik/kadet + opiekun (kategoria Rodzinna Młodzieży Młodszej);
– OPEN (wyłącznie osoby pełnoletnie);

Zgłoszenia do turnieju należy przesyłać drogą mailową na adres zgloszenia@pzts.pl. W treści zgłoszenia należy podać: imiona, nazwiska, lata urodzenia zawodników oraz nazwę kategorii, do której dokonywane jest zgłoszenie. W dniu zawodów nie będzie możliwości zapisów do turnieju.

Każdy zawodnik może wziąć udział w rozgrywkach tylko jednej kategorii.
W związku z ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19 w turnieju obowiązuje limit zgłoszeń wynoszący łącznie 150 osób. W kategorii OPEN limit wynosi 64 uczestników. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin zgłoszeń elektronicznych do turnieju upływa 18 grudnia 2020 o godz. 20:00.

Dla zdobywców miejsc od 1. do 4. w każdej kategorii przewidziano nagrody rzeczowe oraz statuetki.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymają dyplomy za uczestnictwo.

RAMOWY PLAN WYDARZENIA

08:30 – weryfikacja oświadczeń kategorii skrzat/żak + opiekun
09:00 – oficjalne otwarcie Festiwalu
09:15 – rozpoczęcie rozgrywek kategorii skrzat/żak + opiekun
11:15 – weryfikacja oświadczeń kategorii młodzik/kadet + opiekun
11:30 – dekoracja zwycięzców kategorii skrzat/żak + opiekun
11:45 – rozpoczęcie rozgrywek kategorii młodzik/kadet+ opiekun
13:45 – weryfikacja oświadczeń kategorii OPEN
14:00 – dekoracja zwycięzców kategorii młodzik/kadet + opiekun
14:15 – rozpoczęcie rozgrywek kategorii OPEN
17:45 – dekoracja zwycięzców kategorii OPEN
18:00 – oficjalne zakończenie Festiwalu

REGULACJE ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII

W trosce o bezpieczeństwo uczestników zawodów, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego wprowadza dodatkowe obostrzenia na zawodach sportowych:
1. Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach są zobowiązane do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów ankiety. Niezłożenie ankiety skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach. Ankiety zawodników małoletnich wypełniają i podpisują ich opiekunowie prawni.
>>KWESTIONARIUSZ SANITARNY<<<
2. Zawody odbywać się będą w systemie blokowym z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe.
3. Osoby kończące rozgrywki w danym bloku zobowiązane są bezzwłocznie opuścić miejsce rozgrywania zawodów.
4. Organizator w sposób restrykcyjny prowadzić będzie kontrolę osób wchodzących na teren zawodów. Do obecności w miejscu rozgrywek uprawnieni są wyłącznie zawodnicy biorący udział w rozgrywkach oraz obsługa wydarzenia.
5. Organizator kontrolować będzie przestrzeganie zasad higieny nałożonych przez władze państwowe, w tym szczególnie obowiązek noszenia maseczek ochronnych (z wyłączeniem czasu gry) oraz zachowywanie dystansu społecznego. Osoby nieprzestrzegające wyżej wspomnianych zasad będą usuwane z miejsca rozgrywek, co skutkować będzie jednoczesną dyskwalifikacją dla uczestników zawodów.
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie osoby wchodzące na teren zawodów poddane będą kontroli temperatury ciała.

DOKUMENTY

Kwestionariusz sanitarny
Komunikat organizacyjny
Regulamin Festiwalu

PLAKAT