1. Cele Turnieju:
 • popularyzacja tenisa stołowego
 • promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
 • stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu w gronie rodzinnym

 

 1. Organizatorzy:
 • UKS Gryf Gdów oraz Stowarzyszenie Polski Związek Futbolu Amerykańskiego

Turniej jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu.

 1. Termin i miejsce:
 • termin: 24 października 2020 r. (sobota), od godz. 10.00
 • miejsce: Gminna Hala Sportowa w Gdowie, Gdów, ul. Lekarska 1206

 

 1. Uczestnictwo:

W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy spełniający wymagania kategorii wiekowych zgodnie z przepisami PZTS. Turnieje zostaną rozegrane w następujących kategoriach:

Skrzat/Skrzatka (2011 i młodsi)

Żak/Żaczka (2009 i 2010)

Kadet/Kadetka (2007 i 2008)

Młodzik/Młodziczka (2005 i 2006)

Junior/Juniorka (2002 i 2004)

 

We wszystkich imprezach Turnieju mogą brać udział osoby zarówno z licencją jak i bez licencji PZTS. Udział w Turnieju jest bezpłatny.

 

 • Systemy rozgrywek – dostosowane będą do ilości zgłoszonych uczestników w poszczególnych kategoriach.
 • Nagrody – zawodniczki i zawodnicy z miejsc I – III w każdej z pięciu kategorii otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe

 

Pakiety startowe:

Każdy uczestnik Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży otrzyma Pakiet startowy, w skład którego wchodzić będą: pamiątkowy medal, woda do picia, kanapka, owoce, baton energetyczny. Pakiety będą wydawane przy zgłoszeniu się w biurze zawodów przez rozpoczęciem rywalizacji.

 

Zgłoszenia:

Ze względów organizacyjnych prosimy o ostateczne zgłoszenia udziału w Turnieju do czwartku 22.10.2020 r. w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w linku: https://forms.gle/jhBNRWecc3gCCXuS7 lub telefonicznie: 600 882 394.

 

Warunkiem udziału w Turnieju jest oddanie w Biurze Zawodów (czynne w dniu imprezy od godz. 8.30) przed startem wypełnionego Oświadczenia o stanie zdrowia zawodnika niepełnoletniego / zawodnika pełnoletniego oraz oświadczenie uczestnika zajęć w związku ze stanem epidemii COVID-19.

Druki Oświadczeń będą dostępne w dniu zawodów w Biurze Zawodów.

 

W zawodach nie mogą startować osoby:

– u których występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną w postaci zakażenia

na wirus COVID – 19,

– są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny związanej

z zakażeniem wirusem COVID – 19,

– zamieszkują z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie związanej z zakażeniem wirusem COVID – 19,

– w ciągu tygodnia miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji w związku z zakażeniem wirusem COVID – 19.

UWAGA! Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży odbędzie się z zachowaniem odpowiednich wytycznych i zasad bezpieczeństwa. W przypadku zmiany obostrzeń dotyczących sytuacji epidemiologicznej, informacje o imprezie korygować będziemy na bieżąco mailowo oraz na stronie Klubu.