Cel:
Popularyzacja tenisa stołowego, integrowanie zainteresowanych oraz wyłonienie najlepszych dziennikarzy w kategoriach indywidualnych.

Organizatorzy:
• KTS Enea Siarka Tarnobrzeg
• Polski Związek Tenisa Stołowego
• Miasto Tarnobrzeg

Patronat honorowy:
• Prezes Enea Elektrownia Połaniec – Bogusław Rybacki
• Prezydent Miasta Tarnobrzeg – Dariusz Bożek
• Prezes Polskiego Związku Tenisa Stołowego – Dariusz Szumacher
• Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
• Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej

Uczestnictwo:
W zawodach mogą brać udział dziennikarze posiadający poświadczenie z macierzystej redakcji, że czynnie pracują dla niej. Od min. 2 sezonów nie posiadają licencji zawodniczej i nie biorą udziału w rozgrywkach (Super Liga/Ekstraklasa Kobiet, I i II liga) prowadzonych przez Polski Związek Tenisa Stołowego oraz grających w ligach zagranicznych. Dopuszcza się osoby posiadające licencję weterana ale z zachowaniem powyższego.
W zawodach mogą uczestniczyć tylko dziennikarze posiadający obywatelstwo polskie.

Kategorie wiekowe, system rozgrywek, program:
Kategorie wiekowe, system rozgrywek oraz program tych Mistrzostw podany zostanie zainteresowanym w dniu 20.08.2021r., po weryfikacji listy zgłoszeń.

Termin:
Mistrzostwa Polski Dziennikarzy rozgrywane będą w dniach 02-03 września 2021 roku.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia do Mistrzostw przyjmowane są tylko i wyłącznie do 15 sierpnia 2021 roku.
Należy zgłosić się drogą elektroniczną barbara_ts24@wp.pl, lub telefonicznie: 514 700 126.
Każde zgłoszenie będzie weryfikowane.

Komunikat organizacyjny