Organizatorzy:
Polski Związek Tenisa Stołowego, Województwo Lubelskie, Miasto Kraśnik, SKTS „Dwójka” Kraśnik

Patronat medialny:
– TVP 3 Lublin

Termin i miejsce:
16 października 2021 roku (sobota)
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Kraśniku, ul. Urzędowska 10

Cel:
– promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
– krzewienie idei fair play,
– odkrywanie utalentowanych tenisistów stołowych

Uczestnictwo:
W zawodach nie obowiązują licencje sportowe. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym w następujących kategoriach wiekowych:
– kadet – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2007-2008
– młodzik – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2009-2010
– żak – dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2011 i młodsi

W zawodach może wziąć udział max. 150 startujących. W przypadku wcześniejszego osiągnięcia limitu zawodników, lista zostanie zamknięta i decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Wszyscy startujący muszą posiadać zgodę lekarza na udział w zawodach lub zgodę rodziców z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Program turnieju:
830-900 – rozgrzewka
900 – uroczyste otwarcie zawodów
930 – ok. 1600 – IV Młodzieżowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar PZTS – gry turniejowe
1300 – obiad

Zgłoszenia:
Zgłoszenia wyłącznie za pomocą elektronicznej karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2021 r. do godz. 18:00 na adres: artek.domanski@wp.pl

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Karta Zgłoszeniowa:

Ankieta Sanitarna: