III MŁODZIEŻOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR PZTS

Kraśnik, 22 sierpnia 2020 roku
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Kraśniku, ul. Urzędowska 10

Przebieg rywalizacji:
W zawodach nie obowiązują licencje sportowe. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie
z obowiązującym reżimem sanitarnym w następujących kategoriach wiekowych:
– kadet – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2005-2006
– młodzik – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2007-2008
– żak i skrzat – dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2009 i młodsi

W zawodach może wziąć udział max. 120 startujących. W przypadku wcześniejszego
osiągnięcia limitu zawodników, lista zostanie zamknięta i decydować będzie kolejność
zgłoszeń.
Wszyscy startujący muszą posiadać zgodę lekarza na udział w zawodach lub zgodę rodziców
z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz dokument
potwierdzający tożsamość.

Zgłoszenia wyłącznie za pomocą elektronicznej karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2020 r. do godz. 18:00 na adres:
artek.domanski@wp.pl

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Karta zgłoszeniowa
ANKIETA Sanitarna

Plakat imprezy