1. Cele Festiwalu:
• popularyzacja tenisa stołowego
• promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
• stworzenie możliwości aktywnego spędzenia czasu w gronie rodzinnym

2. Organizatorzy:
• Polski Związek Tenisa Stołowego
• Uczniowski Klub Sportowy „Top” Solec Kujawski
• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim

3. Termin i miejsce:
termin: 11 grudnia 2021 r. (sobota), od godz. 10.00
miejsce: hala sportowo – widowiskowa OSiR w Solcu Kujawskim, ul. gen. Stefana
Roweckiego „Grota” 3

4. Uczestnictwo:
Festiwal Tenisa Stołowego będzie wydarzeniem sportowo-rekreacyjnym, złożonym z:
• turniejów indywidualnych dla dzieci i młodzieży (w godz. 10.00 – 14.00)
• Pingpongowego Pięcioboju (w godz. 13.00 – 15.00)
• Rodzinnego Turnieju Tenisa Stołowego (w godz. 14.00 – 18.00)

We wszystkich imprezach Festiwalu mogą brać udział osoby zarówno z licencją
jak i bez licencji PZTS. Udział w Festiwalu jest bezpłatny.

I. Turnieje indywidualne dla dzieci i młodzieży (od godz. 10.00):

Turnieje indywidualne dla dzieci i młodzieży rozegrane zostaną w kategoriach:
* skrzatek (roczniki 2013 i młodsze), skrzatów (roczniki 2013 i młodsi),
* żaczek (roczniki 2011 – 2012), żaków (roczniki 2011 – 2012),
* młodziczek (roczniki 2009 – 2010), młodzików (roczniki 2009 – 2010),
* kadetek (roczniki 2007 – 2008), kadetów (roczniki 2007 – 2008),
* juniorek (roczniki 2003 – 2006), juniorów (roczniki 2003 – 2006).

Systemy rozgrywek – dostosowane będą do ilości zgłoszonych uczestników
w poszczególnych kategoriach.

Nagrody – zawodniczki i zawodnicy z miejsc 1, 2, 3–4 w każdej z dziesięciu kategorii otrzymają medale, puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

II. Pingpongowy Pięciobój (od godz. 13.00):

Pingpongowy Pięciobój polegać będzie na rozegraniu pięciu sportowo-rekreacyjnych konkurencji indywidualnych związanych w tenisem stołowym. Zawodnicy wykonują swoje próby w dowolnym czasie w trakcie trwania obu turniejów, na oddzielnej części sali.

Konkurencje będą przedstawione w dniu zawodów.

Dla każdej konkurencji prowadzone będą klasyfikacje w trzech kategoriach (łącznie dziewczęta + chłopcy):
– roczniki 2011 i młodsi
– roczniki 2007 – 2010
– roczniki 2006 i starsi (również osoby pełnoletnie)

Nagrody – osoby z miejsc 1-3 w każdej konkurencji w każdej z trzech kategorii otrzymają medale oraz dyplomy.

III. Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego (od godz. 14.00):

Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego to kolejna odsłona corocznie rozgrywanego w Solcu Kujawskim popularnego turnieju. W rywalizacji mogą brać udział przedstawiciele dwóch pokoleń jednej rodziny: dziecko + osoba dorosła (mama, tata, ciocia, wujek, babcia, dziadek). Wiek dziecka – maksymalnie 15 lat (max. rocznik 2006).

System rozgrywek – będzie uzależniony od ilości zgłoszonych zespołów (przewidywane są mecze w grupach, następnie ćwierćfinały / półfinały i mecze o poszczególne miejsca).
Kolejność gier w meczu: 1. dziecko vs dziecko, 2. dorosły vs dorosły, 3. gra podwójna (grę podwójną rozgrywamy przy remisowym wyniku meczu po grach pojedynczych, chyba że czas pozwoli na rozgrywanie gier podwójnych również w innych pojedynkach).

Nagrody – zespoły z miejsc 1-3 otrzymują medale i puchary, zespoły z miejsc 1-8 otrzymują dyplomy i upominki. Przewidziana jest również niespodzianka dla najmłodszego zawodnika Turnieju Rodzinnego.

5. Pakiety startowe:
Każdy zawodnik biorący udział w Festiwalu Tenisa Stołowego otrzyma Pakiet startowy, w skład którego wchodzić będą: pamiątkowy medal, upominek i bon na ciepły posiłek (obiad na miejscu lub na wynos) w Restauracji „Wagon Smaków” mieszczącej się naprzeciwko hali OSiR.

Uwaga! Godziny wydawania posiłków podczas Festiwalu: 13.00 – 15.00.

6. Zgłoszenia:
Ze względów organizacyjnych prosimy o ostateczne zgłoszenia udziału
w poszczególnych częściach Festiwalu do środy 8.12.2021 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: ukstopsolec@wp.pl lub telefonicznej (Łukasz Czarczyński 693091515).

Warunkiem udziału w Festiwalu jest oddanie w Biurze Zawodów (czynne w hali OSiR w dniu imprezy od godz. 9.00) przed imprezą wypełnionego Oświadczenia o stanie zdrowia osoby niepełnoletniej / osoby pełnoletniej.

Druk Oświadczenia zostanie przesłany w zwrotniej wiadomości mailowej podczas zgłoszenia. Druki Oświadczeń będą również dostępne w Biurze Zawodów.

7. Postanowienia końcowe:
• uczestników obowiązuje strój sportowy (w tym obuwie zmienne),
• uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasady bezpieczeństwa oraz fair play,
• zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność,
• biorąc udział w turnieju zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych organizatorowi oraz na rozpowszechnianie swego wizerunku (zdjęcia, wyniki, komunikat z imprezy),
• uczestnicy turnieju mają prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia zgody w dowolnym momencie, dane będą przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji przedsięwzięcia,
• organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody, kontuzje lub wypadki losowe poniesione przez uczestników,
• dojazd, ewentualne ubezpieczenie oraz badania lekarskie spoczywają na uczestnikach rozgrywek,
• szatnie traktujemy jedynie jako przebieralnie, za rzeczy wartościowe pozostawione
w szatniach organizator nie ponosi odpowiedzialności,
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,
• wyniki zawodów oraz zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej UKS „Top” Solec Kujawski (www.mlkssoleckujawski.ddv.pl), profilu klubu na portalu społecznościowym oraz w prasie,
• uczestnicy dostosowują się do postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń organizatorów imprezy, szczególnie dotyczących zachowań związanych z zagrożeniem wirusem COVID – 19.

UWAGA! Festiwal odbędzie się z zachowaniem odpowiednich wytycznych i zasad bezpieczeństwa. W przypadku zmiany obostrzeń dotyczących sytuacji epidemiologicznej, informacje o imprezie korygować będziemy na bieżąco mailowo,
na stronie internetowej klubu oraz na profilu społecznościowych.