Polski Związek Tenisa Stołowego, Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku, Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku oraz Urząd miasta Gdańsk zapraszają na Festiwal Tenisa Stołowego w kategoriach skrzat, żak, młodzik, kadet i juniorów. Turniej odbędzie się 7 grudnia w Gdańsku.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
FESTIWAL TENISA STOŁOWEGO
w kategoriach skrzat, żak, młodzik, kadet i junior
Gdańsk, 7 grudnia 2020 roku (poniedziałek)

1. Organizatorzy:
– Polski Związek Tenisa Stołowego w Warszawie,
– Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku,
– Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku,
– Urząd miasta Gdańsk.

2. Sponsor sprzętowy
TIBHAR

3. Patronat medialny:
trojmiasto.pl
Table Tennis Experts

4. Termin i miejsce:
7 grudnia 2020 roku (sobota)
Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku, ul. Meissnera 3, 80-462 Gdańsk

5. Cele główne programu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Festiwalu Tenisa Stołowego:
– upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
– wyrównanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
– promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
– dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.

6. Cele główne zadania Festiwalu Tenisa Stołowego:
– promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
– popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży,
– stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,
– krzewienie idei fair play,
– ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,
– stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży,
– wyrównanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
– optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej,
– identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych.

7. Uczestnictwo:
Do Festiwalu Tenisa Stołowego może się zgłosić każda osoba w danej kategorii wiekowej. Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym w następujących kategoriach wiekowych:
– skrzat – dziewczęta i chłopcy urodzeni w roku 2012 i młodsi
– żak – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2010 – 2011
– młodzik – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2008 – 2009
– kadet – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2006 – 2007
– junior – dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2003 – 2005
W zawodach może wziąć udział max. 150 startujących. W przypadku wcześniejszego osiągnięcia limitu zawodników, lista zostanie zamknięta i decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wszyscy startujący muszą posiadać zgodę rodzica na udział w zawodach, zgodę lekarza z oświadczeniem o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz dokument potwierdzający tożsamość.

8. Program turnieju:
16:00 – 16:30 – rozgrzewka przeprowadzona przez trenera kadry narodowej
16:30 – 17:30 – rozgrzewka / tor sprawnościowy dla najmłodszych
17:00 – otwarcie zawodów
17:00 – ok. 20:00 – Festiwal Tenisa Stołowego
20:00 – poczęstunek Mikołajkowy i rozdanie paczek oraz nagród

9. Atrakcje dodatkowe
Podczas turnieju odbywać się będą konsultacje trenerskie i konsultacje z psychologiem sportu.

10. Zgłoszenia:
Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2020 r. na adres: dariusz.wycichowski@pzts.pl podając imię, nazwisko, rocznik zawodnika, kategorię wiekową wg regulaminu pzts na sezon 2020/2021, miejscowość zamieszkania, województwo, klub sportowy, turę warsztatów w której chciałby uczestniczyć zawodnik, trener lub rodzic, pytania do trenera kadry narodowej, pytania do psychologa sportu. Kontakt w sprawie pytań dodatkowych: 502-067-877.

11. System rozgrywek:
– turniej na Festiwalu Tenisa Stołowego odbędzie się w grach indywidualnych w kategorii skrzat, żak, kadet, młodzik, kadet i junior z podziałem na płeć. Decyzję dotyczącą wyboru systemu rozgrywek podejmie Komisja Sędziowska w zależności od ilości uczestników i możliwości organizacyjnych.

12. Nagrody:
Zdobywcy miejsc 1-4 otrzymają puchary i nagrody rzeczowe. Koszulki pamiątkowe otrzyma 100 pierwszych zapisanych zawodników, każdy zawodnik otrzyma dyplom za uczestnictwo i paczkę Mikołajkową.

13. Sprawy organizacyjne i finansowe:
Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. Wszyscy zawodnicy, trenerzy, rodzice/opiekunowie uczestniczący w turnieju mają obowiązek wypełnienia i złożenia u organizatora ankiety sanitarnej. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało niedopuszczeniem do zawodów. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłaty startowe nie będą pobierane. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci nieodpłatnym posiłkiem.

14. Sprzęt sportowy:
Turniej zostanie rozegrany na 12 stołach TIBHAR, piłki plastikowe TIBHAR 3* zgodne z ITTF.

15. Wytyczne COVID-19
W zawodach nie mogą startować osoby:
– u których występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną w postaci zakażenia
na wirus COVID – 19,
– są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny związanej
z zakażeniem wirusem COVID – 19,
– zamieszkują z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie związanej z zakażeniem wirusem COVID – 19,
– w ciągu tygodnia miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie
lub skierowaną do izolacji w związku z zakażeniem wirusem COVID – 19,

UWAGA! Festiwal odbędzie się z zachowaniem odpowiednich wytycznych i zasad bezpieczeństwa. W przypadku zmiany obostrzeń dotyczących sytuacji epidemiologicznej, informacje o imprezie korygować będziemy na bieżąco mailowo, na stronie internetowej oraz na profilu społecznościowym.