Polski Związek Tenisa Stołowego, Śląski Związek Tenisa Stołowego oraz Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle zapraszają na Drużynowe Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych tenisie stołowym.

Zawody rozegrane zostaną w dniach 25-26 września 2021 w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich "Start".

Termin zgłoszeń do zawodów upływa 20 września 2021 o godz. 08:00.

Uwaga! Obowiązują licencje z sezonu 2020/2021.

Ogólne zasady bezpieczeństwa PZTS

Rozgrywki

Mężczyźni – klasa 2-5
Mężczyźni – klasa 7
Mężczyźni – klasa 8
Mężczyźni – klasa 9-10

Informacje o turnieju

Harmonogram gier
Zgłoszenia
Komunikat organizacyjny
Druk zgłoszenia

Sędzia główny: Jacek WILK
Zastępca sędziego głównego: Grażyna WIŚNIOWSKA
Obsługa komputerowa: Wojciech STACH

Pozostałe informacje

Ranking po IMPN (kroczący)
Zestawienie nadanych licencji okresowych
Lista certyfikowanych okładzin ITTF (na okres 01.07-30.09.2021)

Turniej dofinansowany ze środków Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (zawodnicy, trenerzy, sędziowie itp.) są zobowiązane do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów ankiety. Niezłożenie ankiety skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach.
Do pobrania: ankieta

Bezpieczeństwo związane ze stanem epidemii

W trosce o bezpieczeństwo uczestników zawodów, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego wprowadził dodatkowe obostrzenia na zawodach sportowych:
1. Osoby kończące rozgrywki w danym bloku zobowiązane są bezzwłocznie opuścić miejsce rozgrywania zawodów.
2. Organizator w sposób restrykcyjny prowadzić będzie kontrolę osób wchodzących na teren zawodów. Do obecności w miejscu rozgrywek uprawnieni są wyłącznie zawodnicy biorący udział w rozgrywkach, trenerzy zawodników (z ważną licencją PZTS) oraz obsługa wydarzenia.
3. Organizator kontrolować będzie przestrzeganie zasad higieny nałożonych przez władze państwowe, w tym szczególnie obowiązek noszenia maseczek ochronnych (z wyłączeniem czasu gry) oraz zachowywanie dystansu społecznego. Osoby nieprzestrzegające wyżej wspomnianych zasad będą usuwane z miejsca rozgrywek, co skutkować będzie jednoczesną dyskwalifikacją dla uczestników zawodów.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie osoby wchodzące na teren zawodów poddane będą kontroli temperatury ciała.