Polski Związek Tenisa Stołowego, Ministerstwo Sportu, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Śląski Związek Tenisa Stołowego oraz Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle zapraszają na Drużynowe Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych tenisie stołowym.

Zawody rozegrane zostaną w dniach 24-25 kwietnia 2021 w hali sportowej Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich „Start”.

Termin zgłoszeń do zawodów upływa 29 marca 2021 o godz. 08:00.

Bezpieczeństwo związane ze stanem epidemii

W trosce o bezpieczeństwo uczestników zawodów, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego wprowadził dodatkowe obostrzenia na zawodach sportowych:
1. Zawody odbywać się będą w systemie blokowym.
2. Osoby kończące rozgrywki w danym bloku zobowiązane są bezzwłocznie opuścić miejsce rozgrywania zawodów.
3. Organizator w sposób restrykcyjny prowadzić będzie kontrolę osób wchodzących na teren zawodów. Do obecności w miejscu rozgrywek uprawnieni są wyłącznie zawodnicy biorący udział w rozgrywkach oraz obsługa wydarzenia.
4. Organizator kontrolować będzie przestrzeganie zasad higieny nałożonych przez władze państwowe, w tym szczególnie obowiązek noszenia maseczek ochronnych (z wyłączeniem czasu gry) oraz zachowywanie dystansu społecznego. Osoby nieprzestrzegające wyżej wspomnianych zasad będą usuwane z miejsca rozgrywek, co skutkować będzie jednoczesną dyskwalifikacją dla uczestników zawodów.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie osoby wchodzące na teren zawodów poddane będą kontroli temperatury ciała.

Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (zawodnicy, sędziowie itp.) są zobowiązane do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów ankiety. Niezłożenie ankiety skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach.
Do pobrania: ankieta

Ogólne zasady bezpieczeństwa PZTS

Sędzia główny:  
Zastępca sędziego głównego:  
Obsługa komputerowa:  

Informacje o turnieju

Zgłoszenia
Komunikat organizacyjny
Druk zgłoszenia

Pozostałe informacje

Ranking po 3. GPPN (kroczący)
Zestawienie nadanych licencji okresowych
Lista certyfikowanych okładzin ITTF (na okres 01.04-30.06.2021)

Turniej dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych