Polski Związek Tenisa Stołowego, Śląski Związek Tenisa Stołowego oraz KTS Gliwice zapraszają na 4. Grand Prix Polski Weteranów w tenisie stołowym.

Zawody rozegrane zostaną w dniach 13-14 marca 2021 w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”.

Termin zgłoszeń do zawodów upływa 10 marca 2021 o godz. 18:00.

Ogólne zasady bezpieczeństwa PZTS

Sędzia główny: Maciej MILIŃSKI
Zastępca sędziego głównego: Stefan KOSTUR
Obsługa komputerowa: Karolina OSIŃSKA

Rozgrywki

Kobiety 40-49 lat
Kobiety 50-59 lat
Kobiety 60-69 lat
Kobiety 70-74 lat
Mężczyźni 40-49 lat
Mężczyźni 50-59 lat
Mężczyźni 60-64 lat
Mężczyźni 65-69 lat
Mężczyźni 70-74 lat
Mężczyźni 75-79 lat
Mężczyźni od 80 lat

Informacje o turnieju

Harmonogram gier na niedzielę
Harmonogram gier na sobotę
Lista startowa
Komunikat organizacyjny

Pozostałe informacje

Ranking weteranów po 3. GPP w sezonie 2020/20201
Zestawienie nadanych licencji
Lista certyfikowanych okładzin ITTF (na okres 01.10.2020-31.03.2021)

Wyżywienie

Organizator informuje, że w czasie trwania imprezy możliwe będzie zamówienie u Organizatora zestawów obiadowych:
I danie: rosół – cena 5 zł
II danie: pierogi ruskie 9 szt. – cena 15 zł lub kotlet schabowy, ziemniaki, surówka – cena 20 zł

Bezpieczeństwo związane ze stanem epidemii

W trosce o bezpieczeństwo uczestników zawodów, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego wprowadził dodatkowe obostrzenia na zawodach sportowych:
1. Zawody odbywać się będą w systemie blokowym.
2. Osoby kończące rozgrywki w danym bloku zobowiązane są bezzwłocznie opuścić miejsce rozgrywania zawodów.
3. Organizator w sposób restrykcyjny prowadzić będzie kontrolę osób wchodzących na teren zawodów. Do obecności w miejscu rozgrywek uprawnieni są wyłącznie zawodnicy biorący udział w rozgrywkach oraz obsługa wydarzenia.
4. Organizator kontrolować będzie przestrzeganie zasad higieny nałożonych przez władze państwowe, w tym szczególnie obowiązek noszenia maseczek ochronnych (z wyłączeniem czasu gry) oraz zachowywanie dystansu społecznego. Osoby nieprzestrzegające wyżej wspomnianych zasad będą usuwane z miejsca rozgrywek, co skutkować będzie jednoczesną dyskwalifikacją dla uczestników zawodów.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie osoby wchodzące na teren zawodów poddane będą kontroli temperatury ciała.

Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (zawodnicy, sędziowie itp.) są zobowiązane do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów ankiety. Niezłożenie ankiety skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach.
Do pobrania: ankieta