Polski Związek Tenisa Stołowego, Śląski Związek Tenisa Stołowego oraz KTS Gliwice zapraszają na 2. Grand Prix Polski Weteranów w tenisie stołowym.

Zawody rozegrane zostaną w dniach 9-10 października 2021 roku w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”.

Galeria zdjęć

Przejdź do galerii Grzegorza Falkowskiego

Termin zgłoszeń do zawodów upływa 6 października 2021 o godz. 18:00.

Ogólne zasady bezpieczeństwa PZTS

UWAGA: Zgodnie z punktem 6.17.2. Regulaminu rozgrywek PZTS rezygnacja z gry w dalszej części turnieju, niezależnie od przyczyny, będzie skutkować nieklasyfikowaniem i brakiem naliczenia punktów do rankingu.

Rozgrywki

Kobiety 40-49 lat
Kobiety 50-64 lat
Kobiety 65-69 lat
Kobiety 70-74 lat
Mężczyźni 40-49 lat
Mężczyźni 50-59 lat
Mężczyźni 60-64 lat
Mężczyźni 65-69 lat
Mężczyźni 70-74 lat
Mężczyźni 75-79 lat
Mężczyźni 80-84 lat
Mężczyźni od 85 lat

Informacje o turnieju

Harmonogram gier na sobotę
Lista startowa
Komunikat organizacyjny
Karta rezerwacji

Sędzia główny: Robert OLENCKI
Zastępca sędziego głównego: Michał MINDA
Obsługa komputerowa: Karolina OSIŃSKA

Pozostałe informacje

Ranking weteranów po 1. GPP
Zestawienie nadanych licencji
Lista certyfikowanych okładzin ITTF (na okres 01.07-30.09.2021)

Bezpieczeństwo związane ze stanem epidemii

W trosce o bezpieczeństwo uczestników zawodów, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego wprowadził dodatkowe obostrzenia na zawodach sportowych:
1. Zawody odbywać się będą w systemie blokowym.
2. Osoby kończące rozgrywki w danym bloku zobowiązane są bezzwłocznie opuścić miejsce rozgrywania zawodów.
3. Organizator w sposób restrykcyjny prowadzić będzie kontrolę osób wchodzących na teren zawodów. Do obecności w miejscu rozgrywek uprawnieni są wyłącznie zawodnicy biorący udział w rozgrywkach oraz obsługa wydarzenia.
4. Organizator kontrolować będzie przestrzeganie zasad higieny nałożonych przez władze państwowe, w tym szczególnie obowiązek noszenia maseczek ochronnych (z wyłączeniem czasu gry) oraz zachowywanie dystansu społecznego. Osoby nieprzestrzegające wyżej wspomnianych zasad będą usuwane z miejsca rozgrywek, co skutkować będzie jednoczesną dyskwalifikacją dla uczestników zawodów.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie osoby wchodzące na teren zawodów poddane będą kontroli temperatury ciała.

Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (zawodnicy, sędziowie itp.) są zobowiązane do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów ankiety. Niezłożenie ankiety skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach.
Do pobrania: ankieta