Polski Związek Tenisa Stołowego, Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zapraszają na 2. Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w tenisie stołowym.

Zawody rozegrane zostaną w Centrum Szkolenia PZTS.

Termin zgłoszeń do zawodów upływa 14 listopada 2021 o godz. 20:00.

Ogólne zasady bezpieczeństwa PZTS

UWAGA: Zgodnie z punktem 6.17.2. Regulaminu rozgrywek PZTS rezygnacja z gry w dalszej części turnieju będzie skutkować nieklasyfikowaniem i brakiem naliczenia punktów do rankingu.

Rozgrywki

Kobiety – klasa 3-5
Kobiety – klasa 6
Kobiety – klasa 7-8
Kobiety – klasa 10
Kobiety – klasa 11
Mężczyźni – klasa 1-2
Mężczyźni – klasa 3
Mężczyźni – klasa 4
Mężczyźni – klasa 5
Mężczyźni – klasa 6
Mężczyźni – klasa 7
Mężczyźni – klasa 8
Mężczyźni – klasa 9
Mężczyźni – klasa 10
Mężczyźni – klasa 11

Informacje o turnieju

Harmonogram gier na niedzielę
Harmonogram gier na sobotę
Lista zakwaterowania
Program klasyfikacji
Lista startowa
Komunikat organizacyjny
Druk zgłoszenia
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Sędzia główny: Małgorzata FIDALA
Zastępca sędziego głównego: Mirosław SEIDEL
Obsługa komputerowa: Marcin FIDALA
Klasyfikator: Mikołaj KAMIŃSKI

Pozostałe informacje

Ranking po 1. GPPN (kroczący)
Zestawienie nadanych licencji okresowych
Lista certyfikowanych okładzin ITTF (na okres 01.10-31.12.2021)

Turniej dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Bezpieczeństwo związane ze stanem epidemii

W trosce o bezpieczeństwo uczestników zawodów, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego wprowadził dodatkowe obostrzenia na zawodach sportowych:
1. Osoby kończące rozgrywki w danym bloku zobowiązane są bezzwłocznie opuścić miejsce rozgrywania zawodów.
2. Organizator w sposób restrykcyjny prowadzić będzie kontrolę osób wchodzących na teren zawodów. Do obecności w miejscu rozgrywek uprawnieni są wyłącznie zawodnicy biorący udział w rozgrywkach, trenerzy zawodników (z ważną licencją PZTS) oraz obsługa wydarzenia.
3. Organizator kontrolować będzie przestrzeganie zasad higieny nałożonych przez władze państwowe, w tym szczególnie obowiązek noszenia maseczek ochronnych (z wyłączeniem czasu gry) oraz zachowywanie dystansu społecznego. Osoby nieprzestrzegające wyżej wspomnianych zasad będą usuwane z miejsca rozgrywek, co skutkować będzie jednoczesną dyskwalifikacją dla uczestników zawodów.
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie osoby wchodzące na teren zawodów poddane będą kontroli temperatury ciała.

Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (zawodnicy, trenerzy, sędziowie itp.) są zobowiązane do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów ankiety. Niezłożenie ankiety skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach.
Do pobrania: ankieta