Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Polski Związek Tenisa Stołowego oraz Stowarzyszenie „Griffin’s Spin” zapraszają na 1. Grand Prix Polski Weteranów w tenisie stołowym.

Zawody rozegrane zostaną w dniach 4-5 września 2021 w hali sportowej im. Andrzeja Grubby.

Galeria zdjęć

Przejdź do galerii Grzegorza Falkowskiego

Termin zgłoszeń do zawodów upływa 1 września 2021 o godz. 18:00.

Ogólne zasady bezpieczeństwa PZTS

Rozgrywki

Kobiety 40-49 lat
Kobiety 50-59 lat
Kobiety 60-69 lat
Kobiety 70-74 lat
Mężczyźni 40-49 lat
Mężczyźni 50-59 lat
Mężczyźni 60-64 lat
Mężczyźni 65-69 lat
Mężczyźni 70-74 lat
Mężczyźni 75-79 lat
Mężczyźni od 80 lat

Informacje o turnieju

Harmonogram gier na niedzielę
Harmonogram gier na sobotę
Lista startowa
Komunikat organizacyjny

Sędzia główny: Marian ŻAK
Zastępca sędziego głównego: Przemysław ŻAK
Obsługa komputerowa: Bartosz BARTKOWICZ

Pozostałe informacje

Ranking weteranów na sezon 2021/2022
Zestawienie nadanych licencji
Lista certyfikowanych okładzin ITTF (na okres 01.07-30.09.2021)

Bezpieczeństwo związane ze stanem epidemii

W trosce o bezpieczeństwo uczestników zawodów, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego wprowadził dodatkowe obostrzenia na zawodach sportowych:
1. Zawody odbywać się będą w systemie blokowym.
2. Osoby kończące rozgrywki w danym bloku zobowiązane są bezzwłocznie opuścić miejsce rozgrywania zawodów.
3. Organizator w sposób restrykcyjny prowadzić będzie kontrolę osób wchodzących na teren zawodów. Do obecności w miejscu rozgrywek uprawnieni są wyłącznie zawodnicy biorący udział w rozgrywkach oraz obsługa wydarzenia.
4. Organizator kontrolować będzie przestrzeganie zasad higieny nałożonych przez władze państwowe, w tym szczególnie obowiązek noszenia maseczek ochronnych (z wyłączeniem czasu gry) oraz zachowywanie dystansu społecznego. Osoby nieprzestrzegające wyżej wspomnianych zasad będą usuwane z miejsca rozgrywek, co skutkować będzie jednoczesną dyskwalifikacją dla uczestników zawodów.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie osoby wchodzące na teren zawodów poddane będą kontroli temperatury ciała.

Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (zawodnicy, sędziowie itp.) są zobowiązane do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów ankiety. Niezłożenie ankiety skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach.
Do pobrania: ankieta