Olszewska Magdalena Sędzia klasy związkowej

Skórzec (woj. mazowieckie)