Kołodziej Andrzej Sędzia klasy związkowej

Ryki (woj. lubelskie)