Olszewska Magdalena Sędzia klasy okręgowej

Skórzec (woj. mazowieckie)