Zmiany w Regulaminie Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej

  Z inicjatywy Zarządu PZTS w Instytucie Sportu Młodzieżowego odbyły się trzy spotkania, mające na doprowadzenia do zmian w Regulaminie Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej.

  Z inicjatywy Zarządu PZTS w Instytucie Sportu Młodzieżowego odbyły się trzy spotkania mające na na celu doprowadzenie do zmian w Regulaminie Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej.

  W toku spotkań wypracowano zmiany dotyczące m.in.: wprowadzenia (przywrócenia) Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików , organizacji i finansowania Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, wprowadzenia w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski punktowania konkurencji gier mieszanych i turnieju drużynowego oraz przede wszystkim znaczącego zwiększenia punktacji w Sporcie Młodzieżowym dla naszej dyscypliny.

   W 2017 roku tenis stołowy zdobył 2436 punktów, natomiast w roku 2018 przyznanych jest 3987 możliwych do zdobycia punktów. Stanowi to wzrost o 1551 pkt. tj. 63,67 %. 

  Zarząd PZTS liczy, że zaproponowane zmiany wpłyną znacząco na możliwość pozyskiwania przez Klubu i OZTS, środków w ramach dotacji z Urzędów Marszałkowskich, Samorządów Miast, Powiatów, Gmin, dotacji na Ośrodki OSSM LZS, Wiodące Ludowe Kluby Sportowe, Akademickie Centra Szkolenia Sportowego i innych źródeł.

  Większa ilość punktów wpłynie bezpośrednio na zwiększenie przyznawanych limitów w ramach Kadr Wojewódzkich: Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów.

  Celem wprowadzonych zmian jest wzmocnienie jakości szkolenia w klubach oraz podniesie rangi i wizerunku tenisa stołowego adekwatnie do jego masowego charakteru.

   

  Z uwagi na wprowadzone zmiany, aktualizacji ulega Regulamin Rozgrywek PZTS na sezon 2017/2018 i 2018/2019 .

  Regulamin rozgrywek PZTS na sezon 2017-2018 został zmieniony i zatwierdzony przez Zarząd PZTS wyłącznie w punktach dotyczących zmian Systemu Sportu Młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

  Zmiany wyróżniono kolorem czerwonym!

  Materiały do pobrania

  1. REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2017/2018 i 2018/2019

  2. SYSTEM SPORTU MŁODZIEŻOWEGO – REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ