Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego zaprasza kluby uprawnione do uczestnictwa w drużynowych rozgrywkach ligowych Ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn, 1. ligi kobiet oraz 1. ligi mężczyzn w sezonie 2024/2025 do przesyłania zgłoszeń na adres wr@pzts.pl.

Termin przesyłania zgłoszeń do rozgrywek:

15 lipca 2024 – Ekstraklasa kobiet, Lotto Superliga mężczyzn;
31 lipca 2024 – 1. liga kobiet oraz 1. liga mężczyzn.

Warunki poprawnego zgłoszenia:

• potwierdzenie udziału w rozgrywkach (skan dokumentu);
• formularz danych drużyny – informacje, adresy, dane kontaktowe, sprzęt (wypełniony komputerowo, format Excel);
• aktualne dokumenty rejestrowe klubu (skan dokumentu albo dokument elektroniczny);
• pełnomocnictwo do reprezentowania klubu / drużyny (skan dokumentu / dokumentów);
• oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec zawodników i trenerów (skan dokumentu);
• logo klubu (format PNG);
• licencja klubowa (po uruchomieniu ISL).
Dodatkowo EK i SM:
• oświadczenie Zarządu klubu o sytuacji na sezon (skan dokumentu).
Dodatkowo SM:
• oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec ETTU i PSTS (skan dokumentu);
• potwierdzenie posiadania udziałów PSTS (skan dokumentu);
• licencja SM (po uruchomieniu ISL).

Zgłoszenie niekompletne jest traktowane jako niepoprawne.

Termin przesyłania imiennego składu drużyny:

16 sierpnia 2024 – wszystkie ligi.
Zgłaszani zawodnicy muszą posiadać licencje zawodnicze w klubie albo zrealizowane wypożyczenie. Kluby EK i SM muszą posiadać co najmniej jedną licencję okresową trenera. Formularz składu należy przesłać na adres wr@pzts.pl (wypełniony komputerowo, format Excel).
Internetowy System Ligowy na sezon 2024/2025 zostanie uruchomiony 1 sierpnia 2024.

Termin przesyłania zdjęć zawodników:

31 sierpnia 2024 – wszystkie ligi.
Zdjęcia należy przesłać na adres wr@pzts.pl.

Do pobrania:
druk potwierdzenia udziału
formularz danych drużyny
druk oświadczenia o braku zobowiązań wobec zawodników i trenerów
druk oświadczenia Zarządu klubu
druk oświadczenia o braku zobowiązań wobec ETTU i PSTS
formularz zgłoszenia imiennego składu drużyny