Zaproszenie dla sędziów PZTS do zdawania egzaminu na sędziego międzynarodowego

  ZAPROSZENIE DLA SĘDZIÓW PZTS DO ZGŁASZANIA KANDYDATUR DO ZDAWANIA EGZAMINU NA SĘDZIEGO MIĘDZYNARODOWEGO

  Szanowni Państwo,

  Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie do dnia 18 lutego 2020 roku kandydatur sędziów, którzy chcieliby ubiegać się o prawo udziału w egzaminie na sędziego międzynarodowego.

  Egzamin odbędzie się pomiędzy marcem a kwietniem.

  Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

  – posiadać uprawnienia sędziego związkowego lub aktualną licencję
  – posiadać nieprzerwanie przez ostatnie 4 lat licencję do prowadzenia spotkań szczebla centralnego,
  – posiadać czynną znajomość języka angielskiego,

  – posiadać znakomitą wiedzę dotyczącą przepisów tenisa stołowego,

  – posiadać podstawową umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office oraz przeglądarką internetową,

  – urodzonym 1 marca 2000 r. lub wcześniej,
  – dokonać wpłaty na konto PZTS kwoty równoważnej 30 dolarom amerykańskim

  Równocześnie, zgodnie z wymogiem ITTF zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o równoczesne przesłanie na adres e-mailowy (piotr.pielacinski@gmail.com) niżej podanych danych:

  1/ Nazwisko i imię
  2/ Adres –nazwa ulicy i numer domu
  3/ Kod pocztowy i nazwa miejscowości
  4/ Numer telefonu, w tym numer kierunkowy
  5/ Adres E-mailowy
  6/ Data urodzenia
  7/ Biegła znajomość języków (proszę wymienić)
  8/ Podstawowa znajomość języków (proszę wymienić)

  9/ Wybrany język, w którym kandydat będzie chciał zdawać egzamin

   

  ZMIANY DOTYCZĄCE EGZAMINU OD 2020

  – Egzamin na sędziego międzynarodowego zostanie przeprowadzony online poprzez platformę ITTF.

  – Egzamin będzie dostępny w 10 językach: angielskim, arabskim, chińskim (uproszczony i tradycyjny), hiszpańskim, francuskim, japońskim, koreańskim, portugalskim oraz rosyjskim.

  WYMAGANIA TECHNICZNE

  – Każdy z przystępujących do egzaminu musi posiadać własny laptop lub tablet oraz stałe połączenie z internetem.