Uchwała w sprawie SZWZD (Warszawa, 23 sierpnia 2020)

0

UCHWAŁA NR 486/Z/2020 ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO
z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie zwołania Sprawozdawczego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego na dzień 23 sierpnia 2020 roku.

Do pobrania: uchwała 486/Z/2020