Uchwała nr 236/Z/2017 Zarządu PZTS

  Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 18 grudnia 2017 roku podjął uchwałę w sprawie odwołania dotychczasowego Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

  § 1

  Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2017 r. podjął uchwałę numer 236/Z/2017 o odwołaniu dotychczasowego Wydziału Rozgrywek.

   

  § 2

  Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia: 6 głosów za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.

   

   

   

  Materiały do pobrania

  1. Uchwała nr 236/Z/2017 Zarządu PZTS z dnia 18 grudnia 2017 roku