Uchwała nr 207/Z/2017 Zarządu PZTS

  42

  Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 14 listopada 2017 roku podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Wiceprezesa Zarządu PZTS ds. Sportowych Pana Zbigniewa LESZCZYŃSKIEGO do podejmowania decyzji dotyczących spraw personalnych i bieżącej organizacji pracy w Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku.

  § 1

  Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego podejmuje uchwałę w sprawie upoważnienia Wiceprezesa Zarządu PZTS ds. Sportowych Pana Zbigniewa LESZCZYŃSKIEGO do podejmowania decyzji dotyczących spraw personalnych i bieżącej organizacji pracy w Centrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego im. Andrzeja GRUBBY w Gdańsku.

  Materiały do pobrania

  1. Uchwała nr 207/Z/2017 Zarządu PZTS z dnia 14 listopada 2017 roku