Uchwała nr 026/PZ/2017 Prezydium Zarządu PZTS

  Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 15 września 2017 roku podjęło uchwałę w sprawie dokooptowania 4 członków do składu Komisji Dyscyplinarnej PZTS.

  W związku z uchwałą nr 016/Z/2016 Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego z dnia 29 grudnia 2016 roku, Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjęło uchwałę w sprawie dokooptowania 4 członków do składu Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Tenisa Stołowego:

  1. Macieja MILIŃSKIEGO – Członek Komisji
  2. Michała TIMOFIEJEWA – Członek Komisji
  3. Miłosza KARBOWSKIEGO – Członek Komisji
  4. Dariusza LACHOWICZA – Członek Komisji

  Materiały do pobrania

  1. Uchwała nr 026/PZ/2017 Prezydium Zarządu PZTS z dnia 15 września 2017 roku