Uchwała nr 025/PZ/2017 Prezydium Zarządu PZTS

  Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 15 września 2017 roku podjęło uchwałę w sprawie określenia wysokości zryczałtowanego ekwiwalentu sędziowskiego za prowadzenie meczów ligowych ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn.

  § 1

  Zgodnie z pkt 13.16 Regulaminu Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2017/2018 i 2018/2019 koszty delegacji sędziów prowadzących mecze ligowe ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn pokrywa Polski Związek Tenisa Stołowego na zasadach ekwiwalentu w formie ryczałtu rozliczanego w okresach miesięcznych na wskazane przez sędziego konto bankowe, zgodnie z umową pomiędzy sędzią a Polskim Związkiem Tenisa Stołowego.

  § 2

  W związku z powyższym Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego podjęło uchwałę w sprawie określenia wysokości zryczałtowanego ekwiwalentu sędziowskiego (zawierającego również koszty przejazdu na mecz) za prowadzenie meczów ligowych ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn na kwotę 350 zł brutto za każdy mecz ligowy ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn.

  § 3

  Polski Związek Tenisa Stołowego w terminie do 30 września 2017 roku (1. runda fazy zasadniczej) oraz do 31 grudnia 2017 roku (2. runda fazy zasadniczej) obciąży kosztami zryczałtowanego ekwiwalentu sędziowskiego kluby sportowe, których drużyny uczestniczą w rozgrywkach ligowych ekstraklasy kobiet i Superligi mężczyzn.

  Materiały do pobrania

  1. Uchwała nr 025/PZ/2017 Prezydium Zarządu PZTS z dnia 15 września 2017 roku