Ubezpieczenie NNW dla zawodników licencjonowanych

  0

  Zgodnie z Regulaminem rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego, zawodnicy posiadający licencję okresową na sezon 2019/2020 są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  Aby ubezpieczenie to mogło wejść w życie konieczne jest podpisanie dwustronnego porozumienia pomiędzy Państwa Klubem a Polskim Związkiem Tenisa Stołowego. Poniżej zamieszczamy druk porozumienia. Prosimy o wydrukowanie dokumentu w dwóch egzemplarzach, uzupełnienie o dane klubu oraz przesłanie na adres Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Termin nadsyłania upływa 31 października 2019 roku.

  Podpisane dokumenty prosimy przesyłać na adres:
  Polski Związek Tenisa Stołowego
  ul. Puławska 300
  02-819 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie „Porozumienie”.

  Do pobrania: druk porozumienia.