Top 16 kobiet (Gdańsk, 12-13 grudnia 2020)

   

  Cele turnieju:
  • popularyzacja tenisa stołowego;
  • wyłonienie najlepszych zawodniczek w kraju.

  Organizatorzy:
  • Polski Związek Tenisa Stołowego
  • Ekstraklasa Kobiet

  Partnerzy:
  • Ministerstwo Sportu
  • Tibhar
  • Przegląd Sportowy

  Termin i miejsce:
  • termin: 12-13 grudnia 2020 r. (sobota-niedziela);
  • miejsce: Hala sportowa Centrum Szkolenia PZTS im. Andrzeja Grubby w Gdańsku, ul. Meissnera 3

  Uczestnictwo:
  Do turnieju zaproszonych zostaje:
  • 11 zawodniczek klubów Ekstraklasy Kobiet, każdy spośród 11 klubów typuje swoją reprezentantkę;
  • 5 zawodniczek wytypowanych przez Trenera Kadry Narodowej Kobiet;

  W przypadku niezgłoszenia przez klub Ekstraklasy Kobiet reprezentantki, wakat pozostaje do dyspozycji Trenera Kadry Narodowej Kobiet.

  Zgłoszenia i udział w turnieju:
  Zgłoszenia zawodniczek, reprezentantek Klubów Ekstraklasy, należy przesłać za pomocą elektronicznej karty zgłoszeniowej na adres: zgloszenia@pzts.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2020 r. do godz. 18:00.

  >>> KARTA ZGŁOSZENIOWA <<<

  Kompletna lista turniejowa zostanie przedstawiona 30 listopada 2020 roku o godzinie 12:00.

  Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (zawodnicy, trenerzy, sędziowie, itp.) są zobowiązane do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów Kwestionariusza Sanitarnego. Niezłożenie kwestionariusza skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach.

  >>> KWESTIONARIUSZ SANITARNY <<<

  Program turnieju:

  Sobota 12 grudnia 2020 roku:
  11:00 – 11:30 – oficjalne otwarcie Turnieju TOP 16 Kobiet
  11:30 – 16:00 – rozgrywki grupowe

  Niedziela 13 grudnia 2020 roku:
  10:00 – 11:30 – ćwierćfinały
  11:30 – 11:45 – przerwa
  11:45 – 12:30 – półfinały
  12:30 – 12:45 – przerwa
  12:45 – 13:30 – finał
  13:30 – 14:00 – dekoracja i oficjalne zakończenie Turnieju TOP 16 Kobiet

  Nagrody:
  Zdobywczynie miejsc I – IV otrzymają nagrody finansowe.
  I miejsce – 3000 zł
  II miejsce – 2000 zł
  III – IV miejsce – 1000 zł

  Postanowienia końcowe:
  • Polski Związek Tenisa Stołowego pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia Uczestniczek Turnieju TOP 16 Kobiet;
  • Udział w Turnieju TOP 16 Kobiet jest bezpłatny;

  W zawodach nie mogą startować osoby:
  • u których występują objawy wskazujące na chorobę zakaźną w postaci zakażenia
  wirusem COVID – 19;
  • są w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny związanej
  z zakażeniem wirusem COVID – 19;
  • zamieszkują z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie związanej z zakażeniem wirusem COVID – 19;
  • w ciągu dwóch tygodni miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie
  lub skierowaną do izolacji w związku z zakażeniem wirusem COVID – 19.

  UWAGA! Turniej odbędzie się z zachowaniem wytycznych i zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią COVID-19. W przypadku zmiany obostrzeń dotyczących sytuacji epidemiologicznej, informacje o imprezie korygowane będą na bieżąco mailowo,
  na stronach internetowych PZTS oraz na profilach społecznościowych.