W związku ze zbliżającym się terminem Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego, zwołanego na mocy Uchwały Zarządu PZTS z dnia 9 marca 2021 nr 545/Z/2021 informujemy, że zgodnie z §24 pkt. 2 Statutu Polskiego Związku Tenisa Stołowego, 25 sierpnia 2021 roku upływa termin zgłaszania kandydatur na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Zgłoszenia należy złożyć pisemnie w Biurze Polskiego Związku Tenisa Stołowego w Warszawie, ul. Puławska 300. Każdy kandydat na Prezesa Zarządu wraz z pisemnym zgłoszeniem musi dostarczyć życiorys.

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Tenisa Stołowego odbędzie się dnia 25 września 2021 roku w Warszawie.