Szkolenie dla sędziów – 2.09 Wrocław, uchwała Prezydium, zestawienie nadanych licencji okresowych sędziego

  Prezydium Zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego w dniu 19 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę w sprawie organizacji egzaminów dla sędziów ubiegających się o licencję sędziego w sezonie 2017/2018.

  Szkolenie dla sędziów w sezonie 2017/2018

  Polski Związek Tenisa Stołowego, informuje, że zgodnie z punktem 7 Uchwały Prezydium Zarządu PZTS z dnia 19 czerwca 2017 roku (aktualizacja 26 czerwca 2017 roku) dodatkowe szkolenia dla sędziów, w których udział będzie uprawniał do:
  – prowadzenia meczów ligowych ekstraklasy kobiet i LOTTO Superligi mężczyzn,
  – prowadzenia w charakterze Sędziego Głównego zawodów ogólnopolskich: Mistrzostw Polski oraz zawodów z cyklu Grand Prix Polski.

  W szkoleniach mogą wziąć udział:
  – sędziowie spełniający kryteria zwolnienia z egzaminu dla sędziów,
  – sędziowie, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu dla sędziów organizowany przez Polski Związek Tenisa Stołowego w sezonie 2017/2018.

  Szkolenie:
  – drugi termin: 2 września 2017 roku godz. 12:00 we Wrocławiu
    Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu
    Plac Grunwaldzki 11, budynek C-7, sala 101

  Polski Związek Tenisa Stołowego nadaje sędziemu klasy międzynarodowej, państwowej, związkowej i okręgowej licencję okresową sędziego uprawniającą m.in. do prowadzenia zawodów międzynarodowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego, zawodów ogólnopolskich, a także meczów ekstraklasy kobiet, Superligi mężczyzn oraz 1. ligi kobiet i mężczyzn po spełnieniu następujących warunków:
  – zdanie egzaminu dla sędziów organizowanego przez Polski Związek Tenisa Stołowego,
  – przesłanie przez sędziego za pomocą poczty elektronicznej do Wydziału Rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na adres e-mailowy: pzts@pzts.pl oraz przesłanego do wiadomości właściwego wojewódzkiego związku tenisa stołowego wniosku o nadanie licencji okresowej sędziego w terminie do 31 sierpnia 2017 roku – licencja SĘDZIA (opłata 50 zł).

  Wpłat za licencję okresową sędziego należy dokonywać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury na wydzielone konto Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego:
  Polski Związek Tenisa Stołowego
  ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa
  nr konta: 86 1240 6175 1111 0010 3008 2576

  Materiały do pobrania:

  1. Uchwała nr 022/PZ/2017 Prezydium Zarządu PZTS z dnia 19 czerwca 2017 roku
  2. Lista sędziów przystępujących do egzaminu dla sędziów w sezonie 2017/2018
  3. Lista sędziów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu w pierwszym terminie – AKTUALIZACJA
  4. Lista sędziów przystępujących do egzaminu dla sędziów w sezonie 2017/2018 w Rzeszowie
  5. Lista sędziów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu w drugim terminie w Rzeszowie
  6. Lista sędziów przystępujących do egzaminu dla sędziów w sezonie 2017/2018 w Warszawie
  7. Lista sędziów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu w trzecim terminie w Warszawie
  8. Lista sędziów zgłoszonych do udziału w szkoleniu w pierwszym terminie w Warszawie
  9. Lista sędziów zgłoszonych do udziału w szkoleniu drugim terminie we Wrocławiu
  10. Uchwała nr 024/PZ/2017 Prezydium Zarządu PZTS z dnia 31 sierpnia 2017 roku
  11. Zestawienie nadanych licencji okresowych sędziego w sezonie 2017/2018