Szkolenia kandydatów na sędziów oraz egzamin sędziowski

  0

  Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisa Stołowego zaprasza wszystkich zainteresowanych do współpracy przy organizacji szkolenia kandydatów na sędziów tenisa stołowego, w zakresie podstawowym oraz dla sędziów pragnących przystąpić do egzaminu na licencję sędziego uprawniającą do prowadzenia zawodów Superligi, Ekstraklasy Kobiet oraz I ligi kobiet i mężczyzn.

  Mile widziana byłaby współpraca kilku województw.

  Kolegium Sędziów PZTS pragnie poinformować o możliwości uczestnictwa w egzaminie na licencje sędziowskie w sezonie 2020/2021, który odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2020 roku.

  Miejsce i godzina rozpoczęcia egzaminu zostaną podane w terminie późniejszym, po uprzednim zgłoszeniu się kandydatów.

  Do egzaminu przystąpić mogą:
  – sędziowie okręgowi z co najmniej 2-letnim stażem sędziowskim lub sędziowie posiadający klasy wyższe nie posiadający aktualnie licencji, po uzyskaniu pozytywnej opinii macierzystego OZTS-u.
  Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu sędzia uzyska licencje na prowadzenie spotkań na szczeblu centralnym.

  Uczestnictwo w szkoleniu nie jest warunkiem niezbędnym do przystąpienia do egzaminu na licencję sędziowską.

  Z poważaniem,
  Przewodniczący Kolegium Sędziów PZTS
  Piotr Pielaciński