SSM 2020 – wnioski ws. podziału punktów

0

Zgodnie z regulaminem Systemu Sportu Młodzieżowego, prosimy kluby zainteresowane podziałem punktów o przesyłanie wniosków w tej sprawie.

Prosimy uprawione kluby sportowe zainteresowane uzyskaniem podziału punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego, wynikające ze zamiany przez zawodników barw klubowych, o przesyłanie do Polskiego Związku Tenisa Stołowego wniosków w tej sprawie na adres wr@pzts.pl. Podział punktów przysługuje przez dwa sezony od momentu zmiany przynależności klubowej. Wnioski w formie e-mail należy przesłać do dnia 15 października 2020.
Wyniki będą przesłane do Zespołu Sportu Młodzieżowego przy Instytucie Sportu w Warszawie. Warunkiem przyjęcia wyników jest podanie numeru PESEL zawodniczki albo zawodnika. Brakujące numery będą zbierane przez sędziego głównego podczas Mistrzostw Polski.